Ochrana dat

Protože uživatel systému eKurýr poskytuje při registraci své osobní nebo firemní údaje, prohlašuje eKuryr s.r.o. , provozovatel www.ekuryr.cz, že v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů, zák.č. 101/2000 Sb., bude chránit tyto údaje před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování těchto údajů poskytnutých uživatelem.

eKuryr s.r.o. se zavazuje, že uživatel, který poskytne své osobní údaje k registraci, neutrpí žádnou újmu na svých právech v souladu se zněním výše uvedeného zákona. Zavazuje se zajistit veškerou ochranu před získáním, zneužitím a užíváním těchto údajů třetími stranami. Společnost eKuryr, s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit, zda uživatelem poskytnuté údaje jsou pravdivé. Veškerá další ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zák.č. 101/2000 SB., nezmíněná v tomto Prohlášení, nejsou tímto dotčena.

Společnost eKuryr s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních dat.