Doplňkové služby

INKASNÍ SLUŽBY

- Zásilky na dobírku

Při doručování zásilky na dobírku účtujeme poplatek do 1000,-Kč poplatek 20,-Kč, do 5.000,-Kč poplatek 50,-Kč, do 10.000,-Kč poplatek 100,-Kč a nad 10.000,-Kč poplatek 200,-kč.

U použití hotovosti kurýra účtujeme paušální poplatek 50,- Kč.

NOČNÍ & VÍKEND KURÝR

Tato služba Vám umožní objednat přepravu zásilky i v mimo pracovní době (18:00-8:00 hod), o víkendech a svátcích.

Nástupní sazba plus sazba dle vzdálenosti v km podle parametrů zásilky a použitého dopravního prostředku.

K této standardní částce je účtován příplatek 100%.

Jak objednat kurýra v mimopracovní době?

Zavolejte na telefon 605 239 659, kde budete spojeni s dispečerem, který je připraven okamžitě reagovat na Vaše přepravní požadavky. Je třeba nahlásit klientské číslo.

PRAVIDELNÝ KURÝR

Na základě Vašeho požadavku bude pravidelně se opakující přeprava objednána automaticky bez potřeby Vašeho kontaktu s námi.

ČEKÁNÍ KURÝRA

Zdarma je prvních 10 minut čekání. Za každých dalších započatých 5 minut účtujeme 20,- Kč. Čekáním kurýra se rozumí zdržení kurýra způsobené zákazníkem (např. kurýr přijíždí v dohodnutém čase a zásilka není připravena).

NAKLÁDKA A VYKLÁDKA

Prvních 10 minut činností je zahrnuto v ceně. Za každých dalších započatých 5 minut účtujeme 20 Kč. U některých činností je možné dohodnout paušální sazby (např. Osobní Kurýr).

OPAKOVANÉ DORUČENÍ, MARNÝ DOJEZD KURÝRA

Za opakované doručení adresátovi (např. adresát nebyl přítomen) nebo při marném dojezdu kurýra k odesílateli (např. při zrušení objednávky) účtujeme sazbu jako za realizovanou zakázku.