Nabídka služby eFly

Nejvýhodnější mezinárodní “door-to-door“ servis na českém trhu

Expresní letecká nebo pozemní přeprava dokumentových a zbožových zásilek

Více než 200 obsluhovaných zemí po celém světě

Automatické potvrzení o doručení zásilky

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ CENÍK ZÁSILEK

eFly EXPRESS DOCS

 • Expresní přeprava dokumentů
 • Maximální hmotnost zásilky 2,5 kg

Jak definujeme dokument?

Dokumentem se rozumí každá zásilka, která nemá komerční charakter a podle legislativy země určení nepodléhá celnímu řízení.

eFly EXPRESS GOODS

 • Expresní přeprava zásilek zboží (vzorky, výrobky, součástky, aj.)
 • Maximální hmotnost letecké zásilky 70 kg
 • Možnost celního odbavení exportních zásilek

Jak definujeme dokument?

Zbožím se rozumí každá zásilka, která není dokumentem a má podle legislativy země určení komerční chrakter nebo celní hodnotou převyšuje stanovený limit a podléhá tak celnímu řízení. Ke každé zbožové zásilce musí být přiložena komerční nebo proforma faktura.

Hmotnost zásilky pro pozemní a expresní přepravu je limitována 900 kg na 1 ks.

eFly EXPRESS FREIGHT

 • Expresní přeprava těžkých nebo rozměrných zásilek zboží (vzorky, výrobky, součástky, aj.)
 • Hmotnost zásilky od 70 do 1000kg
 • Speciální zvýhodněné přepravní ceny
 • Individuální přístup k řešení jednotlivých přeprav

Zákaznický servis:

eKuryr s.r.o., Michelská 12a/18, 140 00 Praha 4

E-mail: info@ekuryr.cz

Telefon: 241 080 251

Noční kurýr (18:00-8:00): 605 239 659

Fax: 241 080 254

Jak objednat vyzvednutí?

Naše služby můžete objednávat přes internet, e-mailem, telefonicky nebo faxem.

Zvolte si způsob, který vyhovuje právě Vám:

Internet: www.ekuryr.cz

E-mail: info@ekuryr.cz

Telefon: 241 080 251

Fax: 241 080 254

Balení zásilek

Základním předpokladem pro bezproblémové doručení je správné zabalení Vaší zásilky.

 • Používejte obaly odpovídající velikosti a pevnosti
 • Každou část zásilky zabalte samostatně a zajistěte proti pohybu uvnitř obalu
 • Křehké předměty balte do silné vrstvy vnitřního obalu
 • Při přepravě tekutin se ujistěte, že jsou zabezpečeny proti otevření, rozlití a prosáknutí

Neváhejte se informovat, jsme připraveni Vám pomoci.

Zajistíme Vám rovněž odborné zabalení zásilek nestandardních rozměrů či vlastností za výhodné ceny.

Sledování zásilek

Na eKurýr se můžete spolehnout. Aktuální informaci o pohybu vaší zásilky Vám sdělíme na dotaz.

Vždy Vám navíc e-mailem zašleme potvrzení o doručení zásilky.

Celní služby

Jsme připraveni Vám pomoci s celním odbavením exportních zásilek. U zásilek nad 1000 EUR je nutno vystavit JSD (jednotný správní doklad). K vystavení JSD budeme potřebovat Vaši plnou moc k celním řízení, smlouvu o nepřímém zastoupení a kopii z výpisu z obchodního rejstříku.

Odpovědnost dopravce

 • Odpovědnost dopravce (eFly) za škody způsobené při přepravě je obecně stanovena Varšavskou úmluvou č. 15/1935 Sb., ve znění Haagského protokolu č. 15/1966 Sb. (více viz. obchodní podmínky eFly)
 • Odpovědnost dopravce nenahrazuje komerční pojištění zásilky.
 • Pro zásilky dokumentů (eFly Docs) je odpovědnost dopravce omezena hodnotou 100 USD. Pro zbožové zásilky (eFly Goods, eFly Freight) je odpovědnost dopravce omezena na 500 USD

*pro bližší informace laskavě kontaktujte zákaznický servis eKurýr.