Zavedení palivového příplatku (BAF)

Vážení zákazníci,

vývoj cen benzínu, motorové nafty a CNG nás neustále nutí hledat úspory proto, abychom tento nepříznivý trend nemuseli promítat do koncových cen naších zákazníků. Přesto, že dochází k neustálému nárůstu cen paliv, absorbovali jsme veškeré výkyvy růstu cen paliv od roku 2004 do konce roku 2007 interními opatřeními bez vlivu na ceny služeb. V roce 2004 byla průměrná cena motorové nafty na úrovni 24,92 Kč a na konci roku 2007 jsme evidovali nárůst o více než 28% na úroveň 32,03 Kč. Čtvrté čtvrtletí roku 2021 nás postavilo před další enormní nárůst cen paliv a energií.

S platnosti od 1.3.2008 jsme byli nuceni přistoupit k zavedení Proměnného palivového příplatku, abychom alespoň částečně kompenzovali náklady na vysoké ceny motorových paliv. Stejně jako některé jiné kurýrní společnosti ceny služeb nezvyšujeme, k ceně služby, která je stabilní již několik let, promítáme pouze proměnnou cenu paliv již zmíněným Proměnným palivovým příplatkem.

Příplatek je účtován odděleně od smluvní ceny a  reflektuje pohyb cen motorové nafty v průběhu měsíce. Příplatek je kalkulován dle níže uvedené tabulky a je platný pro pro fakturaci za kalendářní měsíc. Základem kalkulace příplatku je týdenní průměrná cena motorové nafty v posledním týdnu předchozího měsíce publikovaná Českým statistickým úřadem www.czso.cz/.Aktuální tabulka palivového příplatku:


Rok 2023
Výše paliv. příplatku
 

Prosinec
 
Listopad
 
  
Říjen
 
 
Září
 
 
Srpen
 
 
Červenec
 
 
Červen
 
 
Květen                                                
Duben
 
 
Březen
 16%
 
Únor
 16%
 
Leden
 16%