Zavedení palivového příplatku (BAF)

Vážení zákazníci,

vývoj cen benzínu, motorové nafty a CNG nás neustále nutí hledat úspory proto, abychom tento nepříznivý trend nemuseli promítat do koncových cen naších zákazníků. Přesto, že dochází k neustálému nárůstu cen paliv, absorbovali jsme veškeré výkyvy růstu cen paliv od roku 2004 do konce roku 2007 interními opatřeními bez vlivu na ceny služeb. V roce 2004 byla průměrná cena motorové nafty na úrovni 24,92 Kč a na konci roku 2007 jsme evidovali nárůst o více než 28% na úroveň 32,03 Kč. Čtvrté čtvrtletí roku 2021 nás postavilo před další enormní nárůst cen paliv a energií.

S platnosti od 1.3.2008 jsme byli nuceni přistoupit k zavedení Proměnného palivového příplatku, abychom alespoň částečně kompenzovali náklady na vysoké ceny motorových paliv. Stejně jako některé jiné kurýrní společnosti ceny služeb nezvyšujeme, k ceně služby, která je stabilní již několik let, promítáme pouze proměnnou cenu paliv již zmíněným Proměnným palivovým příplatkem.

Příplatek je účtován odděleně od smluvní ceny a  reflektuje pohyb cen motorové nafty v průběhu měsíce. Příplatek je kalkulován dle níže uvedené tabulky a je platný pro pro fakturaci za kalendářní měsíc. Základem kalkulace příplatku je týdenní průměrná cena motorové nafty v posledním týdnu předchozího měsíce publikovaná Českým statistickým úřadem www.czso.cz/.Aktuální tabulka palivového příplatku:


Rok 2022
Výše paliv. příplatku
Cena motor. nafty dle ČSÚ

Prosinec
 
 
Listopad
 
  
Říjen
 
 
Září
 
 
Srpen
 
 
Červenec
 
 
Červen
  15%
  47,83 Kč/l
Květen
 14,5%
 47,25 Kč/l
Duben
 10%
 38,18 Kč/l
Březen
 10%
 38,18 Kč/l
Únor
 9,0%
 36,47 Kč/l 
Leden
 8,5%
 35,39 Kč/l

Nafta v CZK/l - min Nafta v CZK/l - max Palivový příplatek
25.70 Kč 26.70 Kč 4.0%
26.71 Kč 27.70 Kč 4.5%
27.71 Kč 28.70 Kč 5.0%
28.71 Kč 29.70 Kč 5.5%
29.71 Kč 30.70 Kč 6.0%
30.71 Kč 31.70 Kč 6.5%
31.71 Kč 32.70 Kč 7.0%
32.71 Kč 33.70 Kč 7.5%
33.71 Kč 34.70 Kč 8.0%
34.71 Kč 35.70 Kč 8.5%
35.71 Kč 36.70 Kč 9.0%
36.71 Kč 37.70 Kč 9.5%
37.71 Kč 38.70 Kč 10.0%
38.71 Kč 39.70 Kč 10.5%
39.71 Kč 40.70 Kč 11.0%
40.71 Kč 41.70 Kč 11.5%
41,70 Kč   42,70 Kč 12,0%
42,71 Kč 43,70 Kč 12,5%
43,71 Kč 44,70 Kč 13.0%
44,71 Kč 45,70 Kč 13.5%
45,71 Kč 46,70 Kč 14.0%
46,71 Kč 47,70 Kč 14.5%
47,71 Kč 48,70 Kč 15.0%