Nápověda


Přihlášení do aplikace

Po vložení Vašeho klientského čísla (ID) a hesla se dostanete na objednávku přepravy, přičemž systém nyní při všech operacích automaticky vyplňuje údaje a počítá slevy příslušející Vaší identifikaci.

Jak se zaregistrovat

Při prvním vstupu do aplikace je třeba se zaregistrovat - vyplnit kontaktní údaje a údaje pro fakturaci. Důvodů je několik :

  1. při dalším vstupu do aplikace se automaticky načtou všechny data (včetně případné individuelní slevy), což výrazně urychlí Vaši objednávku
  2. ochrana proti zneužití (falešná objednávka)
  3. vyloučení vzniku duplicity údajů o Vás (Vaší firmě) opakovaným registrováním

Vyplnit je třeba následující data : název firmy (soukromá osoba zapíše svoje jméno), ulice, číslo popisné, PSČ, IČ (soukr.osoba vyplní 0), telefon, e-mail a heslo.

Po zadání ulice a čísla je nutné zmáčknout tlač. kontrola adresy, které zkontroluje existenci ulice v databázi ulic a v případě nepřesného názvu nebo duplicity čísel Vám nabídne volbu exaktní adresy.

Nepovinné údaje jsou : DIČ, 2.telefon, fax, jméno a příjmení zastupující osoby, oddělení (pro větší společnosti). Ačkoliv jsou tyto údaje nepovinné, prosíme Vás o jejich vyplnění, jelikož nám mohou pomoci při komunikaci s Vámi v případě problémů či nejasností. Děkujeme.

Po vyplnění a zkontrolování údajů zvolte tlačítko registrovat a aplikace vás zaregistruje a přidělí jednoznačné ID (klientské číslo), které spolu s heslem je jedinečné pro Váš přístup k objednávce.Číslo ID si poznamenejte, v nejbližší možné době Vám náš kurýr doručí samolepku, kam si číslo zapíšete. Nyní již můžete plně využít výhody objednávky přes internet.

Jakékoli nejasnosti či problémy nám ihned prosím sdělte na info@ekuryr.cz nebo na tel. 241 080 251.

Jak objednat

Tlačítkem objednávka přepravy se dostanete do objednávkového formuláře s předvyplněnými údaji o Vás.

Dále je potřeba vyplnit :

platba
  • - v případě platby na fakturu je nutné mít uzavřenou smlouvu
  • - dokument (max.5 kg - není třeba vyplnit váhu)
  • - zboží (je nutné vyplnit váhu)
druh zásilky
  • - standard
  • - expres (příplatek 50 % k základní ceně)
typ doručení
zda chcete potvrzení o doručení zásilky na e-mail (standardně zaškrtnuto)
údaje o příjemci
název firmy, jméno+příjmení, ulice, číslo popisné

Posledním údajem je cena, kterou vložíte tl. spočti cenu a potvrdíte tl. OK

Nyní jsou údaje o zásilce vyplněné a tl. vložit zásilku do košíku ji připravíte k odeslání (zásilka se zobrazí pod čarou). Stejným postupem můžete připravit více zásilek k přepravě. V případě, že chcete nějakou zásilku zrušit (vyndat z košíku) stiskněte tl. smazat, v případě změny některých údajů stiskněte tl. edit, opravte údaje a tl. uložit vložíte opravenou zásilku zpět do košíku.

Objednávku odešlete tl. odeslat objednávku - poté se Vám objeví rekapitulace objednávky, kterou si můžete vytisknout a uschovat pro evidenci a kontrolu.

Po obdržení Vaší objednávky Vám ihned bude zaslán e-mail o tom, že jsme objednávku přijali včetně rekapitulace.

Význam dalších tlačítek :

Tlačítko změň platbu slouží pro změnu způsobu platby - v případě, že změníte způsob platby, musíte potvrdit tlačítkem zmeň platbu, jinak se změna neprojeví

Tlačítko smazat smaže údaje o odesílateli a příjemci.

Podmínky přepravy

Veškeré zásilky přepravujeme dle níže uvedených kategorií a druhů zásilky. Při přepravě dokumentu není třeba uvádět v objednávce hmotnost, při přepravě zboží je třeba uvést váhu, případně rozměry,pokud překračují níže uvedené hodnoty


Batoh

Osobní auto

Pick-up

VAN

Maximální rozměry zásilek jsou uvedeny v přibližných hodnotách (délka x šířka x výška). Možnost přepravy rozměrnějších zásilek závisí na konkrétním tvaru zásilky.

Expresní přeprava po ČR

Expresní přeprava po ČR je nejrychlejší možná přeprava zásilek v rámci celé republiky. Doba od objednání do doručení zásilky je závislá na vzdálenosti místa doručení. Ceny do vybraných měst ČR jsou na stránce Služby (přeprava po ČR), kam se dostanete z menu Nabídka přepravních služeb ® Přeprava zásilek po celé ČR..Orientační dobu doručení lze stanovit dle vzorečku cca 70 km = 1 hod.

Přeprava po ČR do 24 hod.

Přeprava po ČR do 24 hod. je ekonomický způsob přeprava zásilek pro ty, kteří nepotřebují doručit zásilku v den objednání. Zásilka do kteréhokoliv místa v republice objednaná do 16.00 bude doručená následující pracovní den do 17.00. Cena za přepravu je závislá pouze na hmotnosti zásilky. Ceník je na stránce Služby (přeprava po ČR), kam se dostanete z menu Nabídka přepravních služeb ® Přeprava zásilek po celé ČR.

Stav zásilky

Slouží pro zjištění aktuálního stavu zásilky - zda již byla doručena (čas doručení) - a pro ověření údajů o zásilce. Pro vyhledání je třeba zadat č.zásilky ve formátu rrrrmmddcccccc (cccccc je pořadové číslo zásilky v rámci jednoho dne). Příklad : zásilka č.5 ze dne 10.8.2000 má číslo : 20000810000005

Ceník

Ceník slouží pro rychlý výpočet ceny z jednoho místa na druhé. Stačí zadat ulici a číslo odesílatele a příjemce a tl. cena zjistíte ceny pro základní kategorii zásilky (beze slev).